Oppikirjakirjasto


Etiksen oppikirjakirjasto täysin oppilaskunnan ylläpitämä ja rahoittama oppimateriaalikirjasto, josta koulun opiskelijat voivat lainata kirjoja kurssikäyttöön.

Oppikirjaston toiminta on täysin riippumatonta ja kokonaisuudessaan opsikelijakunnan hallituksen alaisuudessa. Projektina Etiksen oppikirjakirjasto täysin ennenkuulumaton: se on historian ensimmäinen opiskelijalähtöinen ja -rahoitteinen toisen asteen oppimateriaalikirjasto.

Oppikirjakirjastossa on tarjolla ennen kaikkea pakollisten kurssien kirjoja, mutta myös kirjoja osalle syventävistä kursseista. Suosittelemme kirjaston käyttöä ainakin musiikin ja esimerkiksi filosofian kursseilla. Käyttö on suositeltavaa myös suurella osalla pakollisista reaaliaineiden kursseista.