Tietoa

Etelä-Tapiolan lukiolla on sen opiskelijoista muodostuva opiskelijakunta. Opiskelijakunta edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä.

Opiskelijakuntaa edustaa yhdeksänhenkinen opiskelijakunnan hallitus, joka valitaan vuosittain tammikuussa järjestettävillä vaaleilla.

Opiskelijakunnan kärkihankkeita tällä hetkellä ovat

  • Etiksen oppikirjakirjaston – Suomen vanhimman ja suurimman opiskelijarahoitteisen toisen asteen oppimateriaalikirjaston – ylläpito, laajentaminen ja kehittäminen
  • Tulevaisuuden digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen lukion 3. kerrokseen yhteistyössä HP-konsernin, Martela Oyj:n ja lukion opettajakunnan kanssa

Näiden hankkeiden lisäksi opiskelijakunta huolehtii opiskelijoiden hyvinvoinnista järjestämällä esimerkiksi teemapäiviä ja tapahtumia. Lisäksi opiskelijoiden käytössä lukiolla ovat virvoitusjuoma- ja kahviautomaatit sekä opiskelijoiden virkistystila Tyrmä.